Dành cho nhà tuyển dụng

Liên lạc qua số điện thoại(Trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) +84-126-965-6008

Tên công ty (Bắt buộc)

Ví dụ:東京システム

Họ và tên phụ trách(Bắt buộc)

Ví dụ:スティーブ・ジョーンズ

Email(Bắt buộc)

Ví dụ:abc@abc.com

Mã quốc gia và số điện thoại

Ví dụ: 日本 +81    Ví dụ:03-0000-0000

Nội dung liên lạc