Đăng ký tuyển dụng

名前 (Họ tên)

Email

電話番号 (Số điện thoại)

年齢 (Tuổi)

性別 (Giới tính)

希望勤務地 (Nơi làm việc mong muốn)

Status

卒業年月 (Thời gian tốt nghiệp)

学歴 (Trường đại học - cao đẳng)

経験職種 (Kinh nghiệm)

希望業界 (Lĩnh vực làm việc mong muốn)

希望職種 (Công việc mong muốn)

希望給料 (Mức lương mong muốn)

語学力 (Năng lực tiếng Nhật)

転職理由 (Lý do chuyển việc)

現在の住所 (Địa chỉ hiện tại)

Upload CV
×
Ghi chú