【Tầm nhìn】

Cho dù bạn là ai hay ở đâu, bạn luôn có thể tạo nên một Thế giới theo cách riêng của mình.

【Sứ mệnh】

Khám phá những khả năng và ý trí của mọi người, nuôi dưỡng và biến nó thành giá trị của thế giới.