Trợ lý kinh doanh/WEB Marketing

★ Thích hợp với các bạn muốn sử dụng tiếng Nhật để làm việc, muốn làm việc bằng năng lực của mình.

★ Là một công ty giới thiệu nhân sự, bạn sẽ có cơ hội biết thêm về nhiều ngành nghề và lĩnh vực. Thích hợp cho người muốn làm việc tròn công ty Nhật.

P17
Giới thiệu nhân sự
Quận 1, HCM
Part time Job
30,000/h Có thể tăng lương hàng tháng
9:00 - 17:00 (Nghỉ trưa:12:00-13:00)
Phí giữ xe, 2 tháng đi ăn với công ty một lần
Dịch tin tuyển dụng từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
Quảng cáo facebook, marketing website
Giới thiệu công việc cho ứng viên, hẹn lịch phỏng vấn
Trao đổi công việc với ứng viên
Cùng đi kinh doanh với sếp người Nhật
N3 trở lên, có thể giao tiếp tiếng Nhật ổn, kỹ năng máy tính
Không yêu cầu kinh nghiệm
-Kỹ năng máy tính: có thể sử dụng tốt Excel, Facebook, mail
Người muốn học hỏi thêm về công việc, cùng người Nhật đi kinh doanh.
Người hoạt bát năng động.

FavoriteLoadingLưu công việc