Trợ lý kinh doanh

★  Hoan nghênh nữ tuổi từ 22 ~ 26

★ Người có thể nói tiếng Nhật

★ Có cơ hội làm việc trong môi trường tốt !

408
Trang phục (dụng cụ quần áo như thắt lưng, nút, chỉ)
Quận 3
Nhân viên chính thức
400~700 USD
8:00-17:00 
Nghỉ thứ 7 lần thứ 1,3 trong tháng và CN, ngày lễ Việt Nam.
Bảo hiểm xã hội · bảo hiểm y tế · PC · đào tạo, v.v.
Thưởng mỗi năm một lần ※ Lương tháng 13.
Trợ lý bán hàng cho sếp Nhật tại công ty Nhật.
Liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà máy...v..v
Team khoảng 3~5 bạn. Di chuyển bằng xe công ty khi lam việc.
Phỏng vấn hai lần. Có buổi Test kỹ năng tiếng Nhật, tiếng Anh, PC .
Thành thạo Word, Excel.
Tiếng Nhật N2, tiếng Anh có thể giao tiếp, viết Mail.
Kinh nghiệm bán hàng
Những người có thể làm việc ít nhất 3 năm
Những người có thể giữ kỷ luật . Không đi trễ, nghỉ mà không xin phép .

Đăng kí ― 応募する


FavoriteLoadingLưu công việc