Quản lý hoạt động trung tâm thương mại

278
Trung tâm thương mại
Trung tâm thương mại quận Bình Tân
Quản lý cấp cao / Tổng giám đốc
1,000~2,000 USD
Từ 8:30 - 17:30 hoặc or 1:30 - 10:30 ( ca tối )
Tăng ca buổi tối: 80,000 VND/ ngày
Quản lý tất cả các hoạt động hoạt động tại Trung tâm mua sắm . Lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá quản lý tài sản, an ninh và cơ sở toàn diện để đảm bảo một trum tâm mua sắm thú vị, sạch sẽ và an toàn được cung cấp cho khách hàng.
Xây dựng kế hoạch hoạt động / chiến lược hàng năm để thực hiện theo hướng công ty kinh doanh.
Chịu trách nhiệm các hoạt động của trung tâm mua sắm bao gồm Quản trị, Cơ sở vật chất và Chứng khoán, Đào tạo và Kế toán.
Thiết lập và tăng cường các chính sách, thủ tục để cải thiện hoạt động tốt của Trung tâm mua sắm.
Báo cáo tóm tắt và đưa ra đề xuất về quản lý.
Quản lý chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi các nhà thầu/ nhà cung cấp để đảm bảo họ tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng dịch vụ kịp thời đáp ứng tiêu chuẩn đủ điều kiện của trung tâm.
Các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.
32 - 38 tuổi
Có bằng Đại học, có 7 -10 năm kinh nghiệm
Tiếng anh và tiếng việt khá
Lãnh đạo, giao tiếp và dịch vụ khách hàng tốt
Truyền thông, lập kế hoạch và tổ chức, làm việc nhóm, tập trung khách hàng.
Đổi mới và sáng tạo, lãnh đạo, phát triển những người khác, Giải quyết vấn đề & ra quyết định.
Kỹ năng đàm phán, Quản lý mâu thuẫn, Thu thập và phân tích Dữ liệu, định hướng chất lượng và quy trình, chịu áp lực tốt

FavoriteLoadingLưu công việc