Biên phiên dịch tiếng Nhật

★ Là tập đoàn đang mở rộng nhanh chóng và liên kết với các tập đoàn lớn của Việt Nam.

★ Chúng tôi đang tuyển người có thể làm với hợp đồng 1 năm trở lên. Sau 1 năm có thể sẽ thay đổi hợp đồng.

419
Xây dựng
Gia Lâm, Hà Nội
Biên, phiên dịch
600~800 USD ※Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực
8:00 ‐ 17:00 *Có tính tiền tăng lương
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn,...
Phiên dịch cho quản lý người Nhật trong công việc xây dựng
Phiên dịch bản thông số kỹ thuật kiến trúc (tiếng Nhật sang tiếng Việt, tiếng Anh)
Một số các công việc tổng vụ khác
Người có thể đọc hiểu và giao tiếp được tiếng Nhật
Tiếng Nhật N2
Người có kinh nghiệm biên, phiên dịch
Ưu tiên nữ
Ưu tiên người có thể nói được tiếng Anh

FavoriteLoadingLưu công việc