Thông phiên dịch

★ Được nhận phúc lợi đầy đủ, công ty coi trọng nhân viên

197
In ấn, làm sách
Khu công nghiệp Tân Kim, Long An
Nhân viên chính thức
N3: 10,000,000 VND~、N1: 25,000,000 VND~
8:00-17:00
Nghỉ thứ 7, cn và các ngày lễ VN
Mỗi 2 tuần có 1 lần đi làm vào thứ 7
Bảo hiểm xã hội, sức khỏe, trợ cấp chi phí điện phí, ăn uống, xăng, v.v...
Phiên dịch giấy đặt hàng từ bên Nhật
Thông dịch tại nhà máy sản xuất
Thông dịch cuộc họp, các công việc văn phòng khác
Tiếng Nhật trình độ N3, đọc viết, giao tiếp
Có kinh nghiệm thông dịch hoặc phiên dịch tại công ty Nhật
Có tâm huyết học thêm nhiều từ chuyên ngành sau này
Đối ứng, xử lý giỏi trong công việc
Hoan nghênh nữ giới

Đăng kí ― 応募する


FavoriteLoadingLưu công việc