Thông dịch viên

S378
Thông dịch
Đà Nẵng
Staff
440 USD (GROSS)
8:00 ~ 17:00 ( từ Thứ Hai đến Thứ Sáu )
Thứ Bảy : mỗi tháng được nghỉ một ngày
Ngày nghỉ có lương : 14 ngày / năm
Tiền thưởng
Thông dịch cho bộ phận thiết kế và phòng chế tạo túi xách mẫu tại nhà máy chế tạo túi xách Nhật Bản
Ngoài ra, công việc văn phòng ,....
Trình độ tiếng Nhật : từ N2 trở lên

FavoriteLoadingLưu công việc