Quản lý dự án (Năng lượng từ nhà máy xử lý chất thải)

★ Lãnh đạo bộ phận như một người quản lý dự án tại một công ty kỹ thuật nhà máy lớn của Nhật Bản

382
Nhà máy
Quận 1
Nhân viên chính thức
Đàm phán ※Có cơ hội tăng lương(mỗi năm 1 lần)
8:00~17:00
Nghỉ thứ bảy , chủ nhật và các ngày lễ Việt Nam
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hỗi, trợ cấp đi lại, chuyến du lịch của công ty
Thưởng hai lần một năm
Đàm phán với khách hàng, nhà thầu phụ, chính quyền địa phương, ký kết hợp đồng và điều chỉnh lịch biểu
Quản lý dự án, chi phí, rủi ro, chất lượng
Lập kế hoạch
Quản lý nhân viên bộ phận
Những người tham vọng và nhiệt tình, có thể điều hành và quản lý
Tiếng Anh trung cấp hoặc cao hơn (+ chào mừng nếu bạn có thể nói tiếng Nhật)
Có kinh nghiệm quản lý xây dựng tại công trường ít nhất 5 năm
Những người có chuyên ngành kỹ sư tại trường đại học
Nhân viên nhà máy có kinh nghiệm tại công trường

Đăng kí ― 応募する


FavoriteLoadingLưu công việc