Kỹ sư thiết kế cơ khí

C197
Kỹ thuật
Hà Nội
Staff
Thương lượng
Tuổi: 25~35
Tiếng Nhật N2 (có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Nhật)
Kinh nghiệm sử dụng Creo 2D/3D trên 2 năm hoặc trên 2 năm kinh nghiệm sử dụng các phần mềm 2D/3D khác ( bao gồm cả khoảng thời gian vận dụng tại đại học )
Tốt nghiệp đại học về kỹ thuật hệ 4 năm
Có kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản (hiểu được phong cách làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản)

Đăng kí ― 応募する


FavoriteLoadingLưu công việc