Kế toán

S382
Kế toán
Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Staff ~ Leader
600~900 USD (GROSS)
8:00 ~ 17:00 ( từ Thứ Hai đến Thứ Sáu ) Thứ Bảy làm việc cách tuần
Tiền thưởng,...
Đảm nhận công việc kế toán tại nhà máy sản xuất
Nơi làm việc sẽ được thay đổi theo như ghi chú dưới đây
〜tháng 5, 2018 : Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
tháng 6, 2018 〜: Long Đức , Đồng Nai ※ Có xe đưa rước từ quận 2 ( xuất phát lúc 7:00 )
Giới tính : không quy định
Trình độ tiếng Nhật : từ N3 trở lên
Kinh nghiệm : có kinh nghiệm kế toán từ 3〜5 năm trở lên

FavoriteLoadingLưu công việc