Biên phiên dịch

★ Hoan nghênh ứng viên nữ độ tuổi 20 đang học tiếng Nhật

 

474
Chế tạo, thiết kế kim loại
Quận 7, HCM
Biên phiên dịch
8,000,000~9,000,000 VND
8:00 ‐ 17:00
Nghỉ chủ nhật và ngày lễ Việt Nam ※ Nghỉ một lần vào ngày thứ 7 của tuần thứ 2
-Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp phí đi lại...
-Có thưởng theo thành tích, được cộng dồn vào lương tháng
- Phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật
- Phiên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
- Trao đổi mail với khách hàng bằng tiếng Nhật
- Thông dịch theo yêu cầu của cấp trên
- Có thể sử dụng Excel
- Tiếng Nhật N3
- Sinh viên mới tốt nghiệp cũng được.
- Có thể phiên dịch và biên dịch
- Hoan nghênh nữ
- Ưu tiên những ứng viên có thể biên dịch tiếng anh

Đăng kí ― 応募する


FavoriteLoadingLưu công việc