Đăng ký ứng tuyển

名前 (Họ tên)

Email

電話番号 (Số điện thoại)
Skype ID

Status

希望職種 (Công việc mong muốn)

語学力 (Năng lực tiếng Nhật)

スキル (Kỹ năng)

Upload CV *(Bắt buộcー必須)              Tải mẫu CV tiếng Nhật
×

ご要望 (Ghi chú)