Trợ lý bán hàng

Category:
Quần áo
City:
Hồ Chí Minh, Quận 1. Sunhwa Tower
Salary:
800~1,200 USD

Quản lý sản xuất

Category:
Kỹ thuật
City:
Đồng Nai - Long Đức
Salary:
500~800 USD (GROSS)

Văn phòng phẩm khoa học công nghiệp

Category:
Sản xuất
City:
Bình Dương - Thuận An
Salary:
1000~1500 USD (GROSS)

Thông dịch - Biên Dịch tiếng Nhật

Category:
Nhân sự & Hành chính,Thư ký
City:
HCMC
Salary:
Negotiation

Kế toán

Category:
Kế toán
City:
Hà Nội
Salary:
450~600 USD

Điều hành khu mua sắm

Category:
Dịch vụ, Bán lẻ
City:
Hồ chí Minh, quận 1
Salary:
Negotiation

Trợ lý giám đốc phòng kế toán

Category:
kế toán
City:
HCMC, quận 3
Salary:
~1,000 USD

Nhân viên bán hàng

Category:
Bán hàng
City:
HCMC, quận 3
Salary:
550~750 USD

Nhân viên phát triển thị trường

Category:
Bán hàng, IT, viễn thông
City:
Hà Nội
Salary:
400~450 USD

Cố vấn kinh doanh, quản lý

Category:
Cố vấn kinh doanh, quản lý
City:
Hồ Chí Minh
Salary:
Negotiation

Nhân viên phòng nhân sự

Category:
Nhân sự, hành chính
City:
Bình Dương - Thuận An
Salary:
500~700 USD (GROSS)

Web engineer

Category:
IT
City:
Tokyo
Salary:
4,000,000 yen/ year

SE・PG

Category:
IT
City:
Tùy theo chi nhánh làm việc (Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama…)
Salary:
250,000~600,000 yên (bao gồm lương làm ngoài giờ)

Nhân viên giao tiếp IT

Category:
IT
City:
Hà nội
Salary:
600~1000 USD

Nhân viên quản lý dự án

Category:
Dịch vụ & khác
City:
Hà Nội
Salary:
800~1500 USD

Trưởng nhóm BPO

Category:
Thiết kế, kiến trúc, quản lý, QA/QC
City:
Hà Nội
Salary:
800~1500 USD

Nhân viên Sales thực phẩm

Category:
Thực phẩm
City:
HCM, quận 1, AB Tower
Salary:
600~1,000 USD

Kỹ sư kiểm tra chất lượng

Category:
Bán hàng, Xe hơi
City:
Hà Nội
Salary:
1500~2000 USD (Gross)

Nhân viên quản lý sản xuất

Category:
Kỹ thuật
City:
HCM - Quận 4
Salary:
330~500 USD (GROSS)

Nhân viên thu mua thép xây dựng

Category:
Khác
City:
Bình Dương
Salary:
600~800 USD (GROSS)

Thông dịch, phiên dịch

Category:
Quần áo
City:
Hồ Chí Minh
Salary:
8.000.000 USD (N2 : 10.000.000 VND)

Thông dịch – Trợ lý giám đốc/Bán hàng

Category:
Sales & Marketing
City:
Đồng Nai - Long Đức
Salary:
400~700 USD

Nhân viên bán hàng thực phẩm

Category:
Bán hàng & Marketing
City:
HCM - Quận 1
Salary:
400~1000 USD