Có tổng cộng 749 công việc

Kỹ sư lập trình web

Category:
IT
City:
Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh
Salary:
300~400 USD (Trường hợp thiếu kinh nghiệm)

Kỹ sư lập trình web, ứng dụng

Category:
IT
City:
Tokyo
Salary:
4~9 triệu yên/ năm

Kỹ sư lập trình game (Client side)

Category:
IT
City:
Tokyo, Nhật Bản
Salary:
5 triệu yên~/ năm

Quản lý bộ phận kỹ sư hỗ trợ

Category:
IT
City:
Tokyo, Nhật Bản
Salary:
5 triệu yên~/ năm